Heb je onder het bed gekeken

Een nieuwe mobiele act die in de zomer van 2021 is ontwikkeld en beproefd dankzij een balkonscene subsidie van Fonds Podiumkunsten.

'Heb je onder het bed gekeken?'

Kom zien wat er onder het bed gebeurt. Daar bestaat een wonderlijke wereld van al wat kwijt is en onder het stof is geraakt. Tot de wekker gaat en er een slaapkoppie wakker wordt.

Charlotte de Lange laat met figurentheater haar jonge publiek korte woordloze avonturen meebeleven in een prachtig speelkastje.

Doelgroep: 3-6 jaar
Duur: 15 minuten.
Het kastje staat op een karretje en de versterking is draadloos.
Zonder woorden.

 

Haben Sie unter dem Bett geguckt?

Komm und sieh, was unter dem Bett liegt. Es gibt eine wunderbare Welt, in der alles verloren und mit Staub bedeckt ist. Bis der Wecker klingelt und ein schlafender Kopf erwacht.

Charlotte de Lange nutzt das Figurentheater, um ihr junges Publikum in einem schönen Theaterstück kurze wortlose Abenteuer erleben zu lassen.

Zielgruppe: 3-6 Jahre
Dauer: 15 Minuten.
Die Box steht auf einem Wagen und die Verstärkung ist drahtlos.
Ohne Worte.

 

'Have you looked under the bed?' / 'Bed and Puppets'

Come see what happens under the bed. There exists there a wonderful world of all that has been lost and covered in dust. Until the alarm clock rings and a sleepy fellow wakes up.

Charlotte de Lange uses puppetry to let her young audience experience short wordless adventures in a beautiful little theatre.

Target group: 3-6 years
Duration: 15 minutes.
The box stands on a trolley and the amplification is wireless.
Wordless.

 

'As-tu regardé sous le lit?'

Viens voir ce qui se passe sous le lit. Il existe là un monde merveilleux de tout ce qui a été perdu et recouvert de poussière. Jusqu'à ce que le réveil sonne et qu'un type endormi se réveille.

Charlotte de Lange utilise des marionnettes pour faire vivre à son jeune public de courtes aventures sans paroles dans un beau petit théâtre.

Groupe cible : 3-6 ans
Durée : 15 minutes.
La cabine est sur un chariot et l'amplification est sans fil.
Sans mots.