Stichting Trunk Puppeteers

Charlotte de Lange van De Vliegende Koffer is net zoals Steven Luca deelnemer van de stichting 'Trunk Puppeteers'.

De stichting heeft ten doel ondersteunend te zijn ten behoeve van het creëren, realiseren en tonen van beeldend theater aan kinderen en volwassenen inclusief de kwetsbare mensen in de samenleving.

Zie de website van Trunk Puppeteers.

Trunk Puppeteers richt zich op het bieden van ondersteuning aan ‘minder nieuwe makers’, die iets willen maken waarbij zij willen leren, onderzoeken, creërend ontwikkelen. Tevens projecten die publiek bereiken die minder gemakkelijk naar een theater gaan.

Productiehuizen bieden kansen aan nieuwe (jonge) makers, zoals een traject van 2 a 3 jaar. Daarom richt Trunk Puppeteers zich op talentvolle spelers die geen 'jonge' makers zijn. Zoals: 
- professionele zzp-ers poppenspelers;
- vanuit zichzelf begonnen
- of gestart bij andere maker en op zoek naar eigen stijl/lijn/wereld

Het gaat over makers van beeldende kunst waarmee een verhaal wordt verteld vanuit nieuwe perspectieven, verbindingen met een eigenheid.

Trunk Puppeteers tracht ten behoeve van de deelnemers aan te kunnen bieden:

- podium (Klein Stationnetje)
- publiciteit (website Trunk Puppeteers)
- verbinding en netwerk 
- kennis en ervaring
- subsidie aanvragen