Kunsteducatie

Kinderen in aanraking brengen met kunst en cultuur zou vooral leuk moeten zijn! Maar hoe geef je professionele cultuureducatie een plek binnen een vaak al druk rooster? Niet stapelen , maar vervangen! De educatieve pakketten van De Vliegende Koffer verenigen een breed scala aan vaardigheden en kerndoelen binnen het curriculum Kunstzinnige oriëntatie. Vakoverstijgend wordt gewerkt aan 21e-eeuwse vaardigheden, goed burgerschap en ‘authentiek leren’. 

Boek een workshop op vervolg van een voorstelling en krijg korting! 

Voor lesmateriaal behorend bij 'Ollie Trollie reist naar de sterren' klik hier.  

De workshops door De Vliegende Koffer:

Koffers propvol Poppen, een workshop voor groepen 1-5 

Poppenspel is een authentieke kunstvorm, omdat een maker een eigen wereld creëert met een zelf bedachte vormgeving, verhaal en sfeer. In de workshops ervaren kinderen poppenspel en gaan er ook mee aan de slag. De professional laat poppenspel zien met een pop uit een voorstelling. Vervolgens proberen kinderen zelf met handpoppen een aantal technieken van poppenspel uit. Ze spelen mee met verhaaltjes, kijken naar elkaar en evalueren samen hoe het gaat. Speels en met een doordachte, stapsgewijze opbouw werken we toe naar een heus poppenspeldiploma!

En Charlotte neemt dus koffers propvol poppen mee.
Duur in overleg, in beginsel 1 uur en een kwartier.

Bevordering creatieve vermogens:
1. Receptief vermogen
De leerling kan zich openstellen voor culturele uitingen, namelijk demonstraties en performances van de professional.
2. Creërend vermogen
De leerling denkt, creëert en produceert op creatieve wijze. De leerlingen krijgen opdrachten die zij aan de hand van instructies en met eigen ingevingen kunnen uitvoeren. 
3. Reflectief vermogen
De leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en waarderen. De leerlingen spelen zelf en zien elkaars spel. Achteraf wordt geevalueerd en nagepraat over hoe iedereen het ervaarde.

 

Objecttheater Op Handen, een workshop voor groepen 6-8

Deze workshop biedt het totale creatieve proces in een notendop. Kinderen gaan aan de slag met het creëren van hun eigen voorstelling. De basis hiervan is ‘objecttheater’: theater aan de hand van allerlei inspirerende voorwerpen uit de vliegende koffer. De professionals spelen een aantal voorbeelden. Vervolgens krijgen de leerlingen instructies over de verschillende elementen van een (mini)voorstelling, waaronder verhaallijn, muziek en geluidseffecten en regie. Hiermee gaan ze zelf aan de slag! De natuurlijke nieuwsgierigheid prikkelen, zelf creëren, uitproberen, kijken en (samen) evalueren staan in deze workshop centraal. Deze workshop wordt gegeven door twee professionele poppenspelers.

Duur in overleg, in beginsel 1,5 uur.

Bevordering creatieve vermogens:
1. Receptief vermogen
De leerling kan zich openstellen voor culturele uitingen, namelijk demonstraties en performances van de professional..
2. Creërend vermogen
De leerling denkt, creëert en produceert op creatieve wijze. De leerlingen maken in het kort en in het klein een creatief proces mee, een aanzet tot objecttheater maken. Kijken naar materiaal, geïnspireerd raken, elkaar laten zien en horen, variëren. 
3. Reflectief vermogen
De leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en waarderen. De leerlingen spelen zelf en zien elkaars spel. Achteraf wordt geevalueerd en nagepraat over hoe iedereen het ervaarde.

 

Masterclass

De Vliegende Koffer biedt een boeiende masterclass voor leerkrachten en andere geinteresseerden, waarin nut en vermaak hand in hand gaan.

We starten met een verrassende en inspirerende kennismaking met de magie zelf: een inleiding in de wonderlijke en vaak nog onbekende wereld van het poppentheater. Laat u verbazen. Vervolgens kaarten we met amusante demonstraties een aantal basistechnieken aan voor eenvoudig en effectief poppenspel, waarna leerkrachten en pedagogisch medewerkers hier zelf volop mee aan de slag kunnen gaan. Nuttig, leerzaam, maar vooral erg tof! 

‘De magie van het moment is afhankelijk van de docent.’ Hoe meer kennis en vaardigheden een leerkracht heeft, hoe meer magie de kinderen ervaren! Vanuit de overheid wordt dan ook ingezet op ‘deskundigheidsbevordering’ op het gebied van kunst en cultuur. En dat kan met deze masterclass op een zeer prettige wijze worden ingevuld.

Maar ook voor mensen die op een andere wijze met kinderen werken of meer willen weten over poppentheater is deze masterclass een amusante aanrader. 

“Charlotte spreekt met kennis van zaken over poppenspel en is al jaren onze vaste waarde in de poppenspeldagen van de lerarenopleiding. Op een begeesterende manier inspireert ze iedereen in het onderwijs en daarbuiten. Uit De Vliegende Koffer komen tips die je je hele onderwijsloopbaan zult toepassen.” 
Tom Ollieuz, Docent - stagebegeleider Educatieve bachelor kleuteronderwijs, Arteveldehogeschool, Gent